Δήμος Βελβεντού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Σας γνωρίζουμε ότι στο διαδικτυακό  τόπο Διαύγεια, έχει αναρτηθεί η υπ αριθμ.6000/2/6785-πε/31-05-2021 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για την συγκρότηση Ομάδας Προστασίας  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

1.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.

2.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα.

3.- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους τουλάχιστον ένα (1) μέτρο ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021”

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού