Δήμος Βελβεντού

Πολυνοσηρότητα στους ηλικιωμένους με έμφαση στην Καρδιολογία

ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
«Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον»–Μένανδρος 342-282 π.Χ.

Konstantinos Dean Boudoulas MD, Professor of Medicine/Cardiovascular Medicine, Section Head Interventional Cardiology, Director Cardiac Catheterization Laboratories, The Ohio State University, Columbus Ohio, USA
Harisios K Boudoulas MD, Dr, Dr Hon., Professor of Medicine/Cardiovascular Medicine and Pharmacy (emeritus), The Ohio State University, Columbus Ohio, USA Honorary Professor, Academician (an. mem.)

Με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν όλα τα όργανα και τα συστήματα του ανθρωπiνου οργανισμού υφίστανται φθορά και υπολειτουργούν, με συνέπεια να αναπτύσσονται πολλές νοσηρές καταστάσεις, οι οποίες κατά γενικό κανόνα αυξάνουν με την πάροδο της ηλικίας.
Πολυνοσηρότητα στους ηλικιωμένους και αλληλοεπιδράσεις
Όπως όλα τα συστήματα του οργανισμού έτσι και το ανοσοποιητικό σύστημα υπολειτουργεί στους ηλικιωμένους. Αυτό έχει ως συνέπεια άτομα μεγάλης ηλικίας να είναι πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις και να έχουν μια ελαττωμένη απάντηση στα εμβόλια. Γι’αυτό το λόγο, και όχι μόνο, σε άτομα μεγάλης ηλικίας αναπτύσσεται μια χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Εδώ επισημαίνεται ότι οι διαταραχές που συμβαίνουν στο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω ηλικίας, είναι μικρότερες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, και γι’αυτό το λόγο, μεταξύ των άλλων, η θνητότητα από το COVID-19 (κορωνοϊό) είναι μικρότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.
Συνέχεια ανάγνωσης “Πολυνοσηρότητα στους ηλικιωμένους με έμφαση στην Καρδιολογία”

Κύλιση προς τα επάνω