Δήμος Βελβεντού

Διαδικασία παραχώρησης πρόσθετου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από το Δήμο Βελβεντού σε καταστήματα εστίασης

Δήμος ΒελβεντούΕνόψει της επικείμενης ενεργοποίησης του κλάδου της εστίασης ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες αναφορικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για τη διαδικασία του άρθρου 60 του Ν4795/2021 που τροποποιεί το άρθρο 65 του Ν4688/20, 

Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17.04.2021)
Έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Συνέχεια ανάγνωσης “Διαδικασία παραχώρησης πρόσθετου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από το Δήμο Βελβεντού σε καταστήματα εστίασης”

Κύλιση προς τα επάνω