Δήμος Βελβεντού

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 20.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο,μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,  για:
Α. ενημέρωση / συζήτηση για το θέμα της παραμονής ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων στο Ξενοδοχείο ¨ΑΓΝΑΝΤΙ¨. Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσηςκαι της ΜΚΟ SolidarityNow.
Β. λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος προσχώρησης του Δήμου Βελβεντού στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Συνέχεια ανάγνωσης “6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου”

Κύλιση προς τα επάνω