Δήμος Βελβεντού

Αλλαγή συχνότητας της ΕΡΤ στο Βελβεντό

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η περιοχή Βελβεντού θα λαμβάνει καλύτερο σήμα για όλα τα κρατικά κανάλια από τη συχνότητα 35 (μέσω της κεραίας Παλαιογρατσάνου).

Δεν χρειάζεται να μετακινηθούν προς τα εκεί οι κεραίες των σπιτιών διότι τι σήμα είναι πολύ ισχυρό

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 16/3/2021 στις 12:00 θα συνεδρίασει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα του 3 ου τμήματος –Συμπιεστή εδάφους (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102638).
2.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Βελβεντού.
3.- Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025 στο Δήμο Βελβεντού.
Συνέχεια ανάγνωσης “9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω