Δήμος Βελβεντού

Ανακοίνωση για το δημοτικό πάρκινγκ

Ο Δήμος Βελβεντού, αύριο Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου θα προχωρήσει σε κλάδεμα των δέντρων και καθαρισμό της περιττής βλάστησης στο δημοτικό πάρκινγκ πίσω από το Δημαρχείο, προκειμένου να ετοιμαστεί ο χώρος για να μπουν οι καινούργιες τέντες στα σκίαστρα τις επόμενες μέρες.
Παρακαλούνται όσοι έχουν αυτοκίνητα να τα απομακρύνουν από σήμερα το βράδυ Κυριακή 31/1 για να μην υπάρξουν βλάβες από τις εργασίες καθαρισμού του συνεργείου.

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20.00, μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

  1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις θέσεις του Δήμου Βελβεντού για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  2. Ενημέρωση – συζήτηση – λήψη απόφασης για ενέργειες από πλευράς του Δήμου Βελβεντού μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου
  • Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση οφείλεται σε εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει για τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.
  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος zoom, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19.45:

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης

Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, τα σχόλια καθώς και την ψήφο σας έως τις 20.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

 

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 30/01/2021

Σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 30 Ιανουαρίου 2021.
Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.
1.- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
2.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
3.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα.
4.- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
5.-Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός. Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 30/01/2021”

Μέτρα στήριξης Επιχειρήσεων & Δημοτών που επλήγησαν από τον Κορωνοϊό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με την 7/2021 απόφασή της (ΑΔΑ:ΨΩΛΦ46ΜΓΗΖ-ΘΨΩ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:
Εγκρίνει για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Βελβεντού, που επλήγησαν από τον κορωνοϊό με βάση τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τα παρακάτω μέτρα:
1.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
2.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή των τελών παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων.
3.- Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους.
4.-Πλήρη απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για τα ξενοδοχεία/ καταλύματα για την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.
5.-Εισήγηση προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για πλήρη απαλλαγή μισθωμάτων στο Κυλικείο του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού» για το διάστημα που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
6.-Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού» της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4735/20.
7.-Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης.
8.-Μείωση 40% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου για όλη την περίοδο που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η απαλλαγή ή μείωση αντίστοιχα θα γίνει, εφόσον υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά από το νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων:
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.-Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
3.-Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα αναφοράς.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19»

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Βελβεντού μας κοινοποίησε την Προκήρυξη Προγράμματος Εκπαίδευσης με θέμα «Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19» που διοργανώνει το  Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας/Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τον φορέα Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ» και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Ανακοίνωση για διακοπή νερού

Λόγω ζημιάς στον αγωγό νερού στο Μπιτζινίσιο από τοπική κατολίσθηση, απόψε Κυριακή 24/1/2021 θα γίνει διακοπή νερού από τις 10 το βράδυ ως τις 5το πρωί της Δευτέρας.

Κύλιση προς τα επάνω