Δήμος Βελβεντού

25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή, 20/11/2020 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Βελβεντού για τη χειμερινή περίοδο

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού μετά από πρόσκληση του Δημάρχου η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των χειμερινών φαινομένων 2020-2021. Λόγω των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού η σύσκεψη ήταν περιορισμένης συμμετοχής με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βελβεντού, ο υπεύθυνος Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Πρόδρομος Ασλανίδης, o εκπρόσωπος της 9 ης Μηχ. Ταξιαρχίας Πεζικού Αντισυνταγματάρχης Νικ. Τέλος, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Σερβίων Χρ.Κουκόλης, ο Αστυνομικός Διοικητής Α.Τ. Σερβίων Αν. Βασιλειάδης και ο εκπρόσωπος Δασονομείου Σερβίων Χ. Συρόπουλος. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν και διαπιστώθηκαν τα εξής: Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Βελβεντού για τη χειμερινή περίοδο”

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών –Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, με ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ >>

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.806,45 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και αναλύεται σε::
• Δαπάνη Εργασιών : 35.142,00 €
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.685,56 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.574,13 €
• Φ.Π.Α. 24 % : 12.193,55 €
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 041 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 61.7133.01 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου. Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»”

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού