Δήμος Βελβεντού

24η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνεδριάζει την Πέμπτη στις 5/11/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020.
  2. Καθορισμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υγρών  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βελβεντού.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Με βάση την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για την εξυπηρέτηση του κοινού από το Δήμο τις ημέρες του συναγερμού επιπέδου 4 (Lock Down) ισχύουν τα εξής:
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Ώρες παρουσίας υπαλλήλων εναλλάξ: 7.00-21.00 Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου”

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού