Δήμος Βελβεντού

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικο Συμβούλιο Βελβεντού θα συνεδριάσει δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 65910 (ΦΕΚ 4566/Β/15-10-2020), την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 για τη λήψη απόφασης σε θέματα ημερήσιας διάταξης Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου”

Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σας γνωρίζουμε ότι οι φετινές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2020, περιλαμβάνουν: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940”

Κύλιση προς τα επάνω