Εξυπηρέτηση πολιτών εν μέσω πανδημίας

                                                 

 

Η  εξυπηρέτηση των πολιτών   λόγω covid-19  από τις υπηρεσίες του Δήμου 

θα γίνεται κατόπιν ραντεβού        Τηλ: 2464350300-301

Κύλιση προς τα επάνω