Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες

Στεργιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 2464350302
Email: i.stergiopoulos@velvento.eu

Ζορζοβίλη Ελένη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου)
Τηλ.: 2464350303
Email: e.zorzovili@velvento.eu

Μαργιούλα Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 2464350301
Email: e.margioula@velvento.eu

Κανταρτζής Νεκτάριος (Στελέχωση Γραφείου Ταμείου Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου)
Τηλ.: 2464350307
Email: n.kantartzis@velvento.eu

Ζουγκαρέλης Βλάσης (Τμήμα Προμηθειών) (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου) (Διοικητική Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)
Τηλ.: 2464350304
Email: v.zougarelis@velvento.eu

Κύλιση προς τα επάνω