Όροι χρήσης και τέλη Οστεοφυλάκιου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο, με την 110/2020 απόφαση του καθόρισε τους όρους χρήσης του Οστεοφυλακίου στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, ως εξής:

  1. Για να αποσυμφορηθεί το Δημοτικό Οστεοφυλάκιο, οι οστεοθήκες προ του 1982 θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι από 1 Μαΐου 2021.
  2. Όσοι επιθυμούν να κρατήσουν στο Οστεοφυλάκιο τις οστεοθήκες συγγενών με έτος θανάτου προ του 1982 , να δηλώσουν την επιθυμία τους στο Δήμο έως τις 30 Απριλίου 2021 τηλεφωνικά στον αριθμό 2464350300 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@velvento.eu
  3. Όποιος ενημερώνει το Δήμο για την παραμονή της Οστεοθήκης συγγενούς προ του 1982 οφείλει να δηλώνει σε ποιο φυσικό πρόσωπο θα χρεωθεί το ετήσιο τέλος οστεοφυλακίου.
  4. Το τέλος οστεοφυλακίου παραμένει όπως παλιά, στο ποσό των 7 ευρώ ετησίως και θα καταβάλλεται με τους λογαριασμούς ύδρευσης του β΄ εξαμήνου κάθε έτους από το 2021
  5. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για τις οστεοθήκες κάθε επομένης του 1982 χρονιάς.

 

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύλιση προς τα επάνω