Τεχνικές Υπηρεσίες

Email: technical@velvento.eu

Αγγέλη Ειρήνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
Τηλ.: 2464350314
Email: e.aggeli@velvento.eu

Γάγας Χάρης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων)
Τηλ.: 2464350315
Email: ch.gagas@velvento.eu

Κύλιση προς τα επάνω