Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Κυριακή στις 25/10/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βελβεντού και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στο Δήμο Βελβεντού για την περίοδο Ιανουαρίου 2021-Δεκεμβρίου 2022.
  2. Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  4. Έγκριση της 11/2019 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ».
  5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  6.  Υποβολή πρότασης της δράσης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»
  7. Υποβολή πρότασης : «Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα» στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018»  
  8. Έγκριση μελέτης 13/2020 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».
  9. Έγκριση Πρακτικού No 2 Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ ολόκληρη την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε

Κύλιση προς τα επάνω