Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

2021

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης 2021 (έκτακτη δια περιφοράς)

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2021 (έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης )

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης 2021 (ΕΙΔΙΚΗ_μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2021 (ειδική)

Κύλιση προς τα επάνω