Δήμος Βελβεντού

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικο Συμβούλιο Βελβεντού θα συνεδριάσει δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 65910 (ΦΕΚ 4566/Β/15-10-2020), την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 για τη λήψη απόφασης σε θέματα ημερήσιας διάταξης

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Κύλιση προς τα επάνω