Συμμετοχή Δήμου Βελβεντού σε Εθελοντική Δράση

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ο Δήμος Βελβεντού μετά από πρόσκληση
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
συμμετέχει στην πρωτοβουλία
“In action for a better world”, “Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο”
η οποία απευθύνεται σε Οργανισμούς και Ενεργούς Πολίτες
και στόχο έχει την υλοποίηση δράσεων
στο διάστημα 19 – 26 Σεπτεμβρίου,
οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση
των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ)
στην ελληνική κοινωνία.

Προσκαλούμε όλους τους Συλλόγους και εθελοντές,
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
σε εθελοντική δράση καθαρισμού
της περιοχής Πέτρα του Βασιλιά (κοντά στο ΜΕΤΟΧΙ).

Σημείο Συνάντησης: ΜΕΤΟΧΙ. Ώρα συνάντησης: 8.00

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Κύλιση προς τα επάνω