Συμβούλια Κοινοτήτων

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού:

  1. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος
  2. Κουκάλης Ζήνων
  3. Μύρος Δημήτριος
  4. Ζυγανιτίδου Ειρήνη
  5. Τζάτσου Βάια
  6. Μυλώνα Κατίνα
  7. Παπανδρίτσα Μαρία

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής

  1. Ζούζος Δημήτριος, Πρόεδρος

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου

  1. Πούλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος

Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου

  1. Βρακόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος
Κύλιση προς τα επάνω