Συμβούλια Κοινοτήτων

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού:

  1. Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  2. Σουπούρας Ιωάννης
  3. Τσέγκος Νικόλαος
  4. Φκιαράς Νικόλαος
  5. Γιγής Νικόλαος

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής

  1. Ζουζώς Δημήτριος, Πρόεδρος

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου

  1. Τζέλλας Ιωάννης, Πρόεδρος

Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου

  1. Βρακόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος
Κύλιση προς τα επάνω