ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΑΣΗΣ 2025

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δήμου Βελβεντού, έχουν δημοσιευθεί οι στρατολογικοί πίνακες κλάσης 2025 δηλαδή των αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2004.

Κ α λ ο ύ μ ε λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενο, μέχρι 30/04/2020, να υποβάλει κατά του ανωτέρω πίνακα τις τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις για οποιαδήποτε παράλειψη, λαθεμένο γράψιμο στοιχείων κ.λ.π και να φέρει στοιχεία για το επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις, διαμονή και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π. αυτών που είναι γραμμένοι στους πίνακες.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΉΜΕΡΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24643-50301

Κύλιση προς τα επάνω