Πρoσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

         Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  προκειμένου να καλύψει  κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών πυροστασίας με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός προσωπικού Διάρκεια απασχόλησης 

 

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 Τέσσερις (4) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο τυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. (Η υπεύθ. δήλωση εκτυπώνεται από τη ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr)
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται από τον Δήμο).

         Αυτοί που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν στο Δήμο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ειδικών προσόντων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Βελβεντού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (e-mail: prosopiko@velvento.eu ) ή αυτοπροσώπως στο Δήμο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στα τηλ. 2464350300, 2464350301, 2464350306.

 

Ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων από 26/05/2022 μέχρι και 30/05/2022.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα Τίτλος σπουδών  

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ’Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει) 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

Για την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΙΤΗΣΗ για ΣΟΧ 4ΜΗΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω