Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Ο.Ε.

Την Τετάρτη 30/09/2020 και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, δια περιφοράς (τηλεφωνικά). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες Δήμου Βελβεντού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019».
  3. «Έγκριση της 7/2020 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
Κύλιση προς τα επάνω