Πρόσκληση – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00) και την ψήφο σας ανά θέμα από 19:30 έως 21:00, στο  email (n.kantartzis@velvento.eu) για τη  λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επί της αρχής.
  2. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Βελβεντού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών winbank  για  τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου Βελβεντού.
  3. Υλοποίηση της πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού Β΄Φάση» με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Βελβεντού – Aποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
  4. Παράταση χρόνου ισχύος  της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση ιλύος  εγκατάστασης  επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού»

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

Κύλιση προς τα επάνω