Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020

                 Αριθ. Πρωτ.: 3001

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

  1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο
  2. Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  3. Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος
  4. Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος
  5. Καμκούτη Θωμά, Μέλος
  6. Τέτο Νικόλαο, Μέλος

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση Πρακτικού No 1 Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ».

2.- Ανάθεση σε δικηγόρο πληρεξουσιότητας για την κατάθεση αγωγής εναντίον δημότη για δηλώσεις του εις βάρος της δημοτικής αρχής.

3.- Εξέταση αίτησης επέκταση δικτύου ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού.

4.- Καθορισμός τελών λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργαστή Λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού).

5.- Καθορισμός τέλους χρήσης Κοιμητηρίων και Οστεοφυλακίων.

6.- Έγκριση απόφασης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. 

7.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

8.- Καθορισμός ημερομηνίας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

  1. – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 
  2. -Καθορισμός όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του αρχειακού υλικού του Δήμου Βελβεντού.

11.- Καθορισμός των .όρων  της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Βελβεντού.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω