Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 18 / 5 / 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12μ3» του Δήμου Βελβεντού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 89190)
  2. Ανάθεση σε ανάδοχο της συνέχισης παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19. Κατακύρωση αποτελέσματος.
  3. Εισηγητική έκθεση 4ου Τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
  4. Εισηγητική έκθεση 1ου Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
  5. Εκμίσθωση απευθείας της ταράτσας (δώματος) του ακινήτου (4 ορόφων ) που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Κάνιγγος 17, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος  «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Κύλιση προς τα επάνω