Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων Ελλάδας – Αυστραλίας «Work and Holiday Visa»

Το Πρόγραμμα Κινητικότητας Νέων Ελλάδας – Αυστραλίας (Youth Mobility Program between Greece and Australia) ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019 και έκτοτε παρέχει τη δυνατότητα σε 500 Έλληνες και Αυστραλούς νέους πολίτες να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη για διαμονή και εργασία μέχρι και 12 μήνες.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καλεί τους νέους που επιθυμούν να λάβουν μέρος και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 31ο, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης από την 1η Ιουλίου 2020.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, ενώ τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή μη της επιστολής-βεβαίωσης, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί για την παραμονή των Ελλήνων νέων στην Αυστραλία, καθορίζονται σαφώς από σχετικές διατάξεις.

Κύλιση προς τα επάνω