ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00 για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν. Το «κατεπείγον» της Συνεδρίασης συνίσταται στην πρόσφατη εξέλιξη σε σχέση με το 1ο Θέμα και στα στενά χρονικά περιθώρια των θεμάτων 2 και 3.

  1. Έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας, με την οποία αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού
  2. Προγραμματισμός Δράσεων ειδικής επιχορήγησης νεοσύστατων Δήμων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Πρόσκληση XI).
  3. Αποδοχή Γ’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης.
Κύλιση προς τα επάνω