ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Βελβεντό, 19 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 1569
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αγίας Τριάδας 21
Τ.Κ.-Πόλη : 50400 – Βελβεντό
Πληροφορίες: Κανταρτζής Νεκτάριος
Τηλέφωνο : 2464350300
Αριθ. τηλ/τυπίας :2464350311
Ηλεκτρ. Δ/νση : n.kantartzis@velvento.eu
ΠΡΟΣ:
1. Τον Δήμαρχο Βελβεντού
κ. Μανώλη Στεργίου
2. Δημοτικούς Συμβούλους Βελβεντού
3. Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού
4. Προέδρους Κοινοτήτων
(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βελβεντού.
2. Yποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Μέτρο 8.3.3.: Αρ.63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
3. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

 1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού
1 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη

2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.

1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βαία
7 Παπανδρίτσα Μαρία

3. Πρόεδροι Κοινοτήτων

1 Ζουζώς Δημήτριος Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος Καταφυγίου
3 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου

Κύλιση προς τα επάνω