ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00 (παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00) και την ψήφο σας ανά θέμα από 19:00 έως 20:30, στο email (n.kantartzis@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί λύσης Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας –Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων & Βελβεντού.
2. Περί έγκρισης Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών στο Δήμο Βελβεντού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

Κύλιση προς τα επάνω