ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Βελβεντού.                                                                                  

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 4 / 5 / 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» του Δήμου Βελβεντού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85719)

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

  Μανώλης Κ. Στεργίου

Δήμαρχος Βελβεντού

Κύλιση προς τα επάνω