ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                        Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου   Βελβεντού.                                                                                  

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 24 /4 / 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 4/2020 μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Κύλιση προς τα επάνω