ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 11/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- «Έγκριση της 12/2020 μελέτης προμήθειας και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του οικισμού»
2.-«Έγκριση της 6/2020 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως ΔΑΚ»
3.- «Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ. 30/21-02-2019 – Διαδικασία ειδική εργατική)».
4.- «Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ. 42/04-03-2019 – Διαδικασία ειδική εργατική)».
5.-«Έγκριση μετάβασης δημάρχου Μανώλη Στεργίου, αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου».
6.- Έγκριση εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα ακινήτου επί της οδού Καππαδοκίας 47 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

Κύλιση προς τα επάνω