Προσκλήσεις 3ης τακτικής και 4ης ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

  • Πατήστε το κουμπί για να κατεβάσετε το αρχείο για την 3η Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου.
  • Πατήστε το κουμπί για να κατεβάσετε το αρχείο για την 4η Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου.
Κύλιση προς τα επάνω