Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 410.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 508.400,00 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Βελβεντού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 410.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 508.400,00 € με ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και  ώρα  12:00μ.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

 

Τα σχετικά αρχεία παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___180823

ΕΣΥ

topografiko_ygraerio_gimnasio-Model

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ_signed

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες 1_signed

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες 2_signed

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες 3_signed

ΚΑΤΟΨΗ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΜΕΣ_2_signed

ΤΟΜΕΣ_signed

ΦΟΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ-2_signed

ΦΟΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ-3_signed

ΦΟΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ-4_signed

H01_ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ_signed

H02_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ_signed

H03_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ_signed

Τ01_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_011

Τ02_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ_012

Τ03_ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ

Π01_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_25052022

Π02_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ_25052022

Π03_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_25052022

Π04_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_25052022

Π05_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_25052022

Π06_ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ_25052022

Π07_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ_25052022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω