Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», προϋπολογισμού 166.200,00 € με Φ.Π.Α

 

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 4η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού».

CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκο.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 133.797,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 1/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 134.032,26 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 166.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

.ΦΑΥ

.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.ΕΤΕΠ

.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΥ

.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

.ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

 Β Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___171022 14.espd-request-v2

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω