Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες

Στεργιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 2464350302
Email: i.stergiopoulos@velvento.eu

Μαργιούλα Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 2464350301
Email: e.margioula@velvento.eu

Κανταρτζής Νεκτάριος (Στελέχωση Γραφείου Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου)
Τηλ.: 2464350307
Email: n.kantartzis@velvento.eu

Ζουγκαρέλης Βλάσης (Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου)
Τηλ.: 2464350304
Email: v.zougarelis@velvento.eu

Κατσιαντώνης Γεώργιος (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Διοικητική Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)
Τηλ.: 2464350312
Email: g.katsiantonis@velvento.eu

Κύλιση προς τα επάνω