Νέο αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο με παρελκόμενα

Ένα  νέο αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο με παρελκόμενα απέκτησε ο Δήμος Βελβεντού εμπλουτίζοντας έτσι τον εξοπλισμό του με σύγχρονα μηχανήματα για τη διαχείριση απορριμμάτων & πρασίνου, αλλά και για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Η προμήθεια του έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Η λειτουργία του σαρώθρου θα ξεκινήσει μόλις εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Κύλιση προς τα επάνω