Μέριμνα των Δήμων για την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη διασφάλισης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού

Μέριμνα των Δήμων για την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη διασφάλισης του περιορισμού της διασποράς

του κορωνοιού και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας λόγω της ραγδαίας εκδήλωσης

κρουσμάτων, απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρακαλούσα να μεριμνήσετε ώστε οι Δημοτικοί Υπάλληλοι

που εξυπηρετούν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο του προγράμματος

<<Βοήθεια στο σπίτι>>, να αναλαμβάνουν και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης

(τρόφιμα φάρμακα κ.α), προς τις ομάδες αυτές, προκειμένου να περιοριστούν οι

μετακινήσεις και να διευκολυνθεί η κατ’ οίκον διαμονή τους

Κύλιση προς τα επάνω