Λογαριασμοί Βιολογικού Καθαρισμού

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Εκδόθηκαν και διανέμονται οι λογαριασμοί
Βιολογικού Καθαρισμού του Βελβεντού για το έτος 2019.
Το ποσό των 62 € για το έτος 2019 ψηφίστηκε
με την 241 του 2018 Απόφαση
του Δημ. Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβιών – Βελβεντού.
Το ποσό αυτό έχει τις νόμιμες εγκρίσεις
και είναι ανταποδοτικό των εξόδων που έγιναν
για την λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού το έτος 2019.

Η εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται
στο ισόγειο του Δημαρχείου κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη
από τις 8:30 το πρωί ως τις 13:30 το μεσημέρι
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Ηλεκτρονική Εξόφληση μπορεί να γίνει στην Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR63 0171 0920 0060 9214 6833 229

Κύλιση προς τα επάνω