Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Με βάση την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για την εξυπηρέτηση του κοινού από το Δήμο τις ημέρες του συναγερμού επιπέδου 4 (Lock Down) ισχύουν τα εξής:
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Ώρες παρουσίας υπαλλήλων εναλλάξ: 7.00-21.00

Στοιχεία Επικοινωνίας με το δήμο Βελβεντού
Τηλέφωνα:

Κέντρο:2464350300, Φαξ:2464350311
Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο:2464350301
Διοικητικές Υπηρεσίες:2464350302
Οικονομικές Υπηρεσίες:2464350303-305
Τεχνικές Υπηρεσίες:2464350313-315
Τοπικός Αστυνόμος:2464350312
Ιστοσελίδα Δήμου: www.velventos.gr
email: grammatia@velvento.eu

ΚΕΠ:τηλ.2464049005, Φαξ:2464049007, email: d.velventou@kep.gov.gr

“Βοήθεια στο Σπίτι”:τηλ.2464350310, email: homehelp@velvento.eu

Κύλιση προς τα επάνω