Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 4, 11 & 18 Απριλίου 2020

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ : ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)
β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20.
γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20.
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20.
στ. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών, για τις 4/4/2020, 11/4/2020 (Σάββατο Λαζάρου) και 18/4/2020 (Μεγάλο Σάββατο).

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού είναι εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (ε’) σχετικού. Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν οι εκθέτες που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα β, γ, δ σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (στ) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

  1. Θα πρέπει να φορούν γάντια.
  2. Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
  3. Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
  4. Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  5. Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
  6. Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
  7. Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
  8. Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
  9. Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Επίσης οι πολίτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι εκθέτες είναι επαναλαμβανόμενοι και στις τρεις ημερομηνίες της Λαϊκής Αγοράς επειδή είναι δεν υπάρχουν άλλοι να καλύψουν τις ανάγκες του κοινού και επειδή είναι η μοναδική Λαϊκή Αγορά του Δήμου.

Οι δικαιούμενοι εκθέτες είναι οι εξής:

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΗ
1 ΛΑΣΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΠΩΡ/ΚΑ
2 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
3 ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΠΩΡ/ΚΑ
4 ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΠΩΡ/ΚΑ
5 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΘΗ
6 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
7 ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΠΩΡ/ΙΚΑ

 

Η παρούσα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού.

 

Κύλιση προς τα επάνω