Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού για αγορά ακινήτων στην εδαφική του περιφέρεια.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού για αγορά ακινήτων

στην εδαφική του περιφέρεια.

 

Ο Δήμος Βελβεντού έχει στην κατοχή του περιορισμένο αριθμό εκτάσεων (οικόπεδα ή αγροκτήματα) στην ευρύτερη εδαφική του περιφέρεια, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την σχολική περιουσία, όταν αυτή περιήλθε στον Δήμο το 1995.

Βασικό αναπτυξιακό στόχο της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η προσέλκυση και η υλοποίηση επενδύσεων, για τις οποίες ωστόσο απαιτείται η διάθεση γης. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αξιοποίηση διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, τα οποία επίσης απαιτούν τη διάθεση οικοπέδων, αγροκτημάτων και οικημάτων.

Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Βελβεντού με την 24/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδηλώνει δημόσια το ενδιαφέρον του για αγορά οικοπέδων, οικημάτων και αγροτεμαχίων, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του, ώστε να δημιουργηθεί τράπεζα γης και ακινήτων για πιθανή αξιοποίησή τους στο μέλλον.

Όσοι ενδιαφέρονται να πουλήσουν ακίνητα παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το Δημαρχείο στα τηλ 2464350306 και 2464350301.

Κύλιση προς τα επάνω