Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού

Βελβεντού».

CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκο.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΈΡΓΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 133.797,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης

1/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 134.032,26

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 166.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_AΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΤΕΠ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___121021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΦΑΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω