Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

Προϋπολογισμός

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Κύλιση προς τα επάνω