Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου» με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης και προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο (από το ποτάμι, την κατασκευή του φράγματος και την παρούσα κατάσταση) σε χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 10:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω