Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του οικισμού» με σκοπό την προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κύλιση προς τα επάνω