Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών :

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 130.974,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 9/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 131.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 163.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_AΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω