Διαδικασία παραχώρησης πρόσθετου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από το Δήμο Βελβεντού σε καταστήματα εστίασης

Δήμος ΒελβεντούΕνόψει της επικείμενης ενεργοποίησης του κλάδου της εστίασης ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες αναφορικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για τη διαδικασία του άρθρου 60 του Ν4795/2021 που τροποποιεί το άρθρο 65 του Ν4688/20, 

Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17.04.2021)
Έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών πρόσθετου χώρου είναι η ακόλουθη:
1.- Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη πρόσθετου κοινόχρηστου με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση
Β. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να αποτυπώνεται ακριβώς ο αιτούμενος πρόσθετος χώρος.
Γ. Άδεια σε ισχύ του Καταστήματος ή γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε.
2.- Εφόσον κρίνεται απαραίτητο γίνεται αυτοψία του χώρου από το Δήμο.
3.- Εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις εκδίδεται από τον Δήμο η άδεια κατάληψης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου.

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμος πρόσθετος χώρος, λόγω άλλων περιορισμών (διάδρομοι, αναγκαία λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων κλπ όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία) το αίτημα θα απορρίπτεται.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: grammatia@velvento.eu είτε στο Δημαρχείο μετά από τηλ. ραντεβού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Έντυπο Αίτησης

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω