Δήμος Βελβεντού

Δημοτικό Συμβούλιο

Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος

Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Τσέγγος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

Μαλλού Βάια, Πρόεδρος Δ.Σ.

Γκίκας Ιωάννης, Γραμματέας Δ.Σ.

Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

Αγγέλης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

Τσιτσιόκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

Εμμανουήλ Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

Τράντα Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος

Καμκούτης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος

Κουκόλη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος

Τέτος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Παπαδημητρίου Ζήνων , Δημοτικός Σύμβουλος,  μείζονος αντιπολίτευσης 

Θοεχαροπούλου Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλος,  μείζονος αντιπολίτευσης  

Μανώλας Αριστείδης, Δημοτικός Σύμβουλος,  μείζονος αντιπολίτευσης 

Γκαμπράνη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού