Δημοτικό Συμβούλιο

Στεργίου Μανώλης Δήμαρχος  
Καμκούτης Θωμάς Πρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Στεφάνου Θεανώ Αντιπρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος  Μείζονος Αντιπολίτευσης
 Γκαμπράνη Ειρήνη Γραμματέας Δ. Σ. Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης
      Αγγέλης Δημήτριος Aντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Αχίλλας Γεώργιος Aντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Ζορζοβίλης Ζήνων Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Εμμανουήλ Δημήτριος Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τράντα Ιωάννα Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Νατσιούλας Αθανάσιος  Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Πουλιάνας Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
 Κουκόλη Σοφία Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τέτος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Μπαλάνης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Μπιάλα Βάια Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Φυλακτός Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης

 

Κύλιση προς τα επάνω