Δημοτικό Συμβούλιο

Στεργίου Μανώλης Δήμαρχος  
Μαλλού Βάια Πρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Θεοχαροπούλου Ελευθερία Αντιπρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος  Μείζονος Αντιπολίτευσης
Γκίκας Ιωάννης Γραμματέας Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Ζορζοβίλης Ζήνων Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Αχίλλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τσέγγος Νικόλαος Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Κουρτέλης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Αγγέλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τσιτσιόκας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Εμμανουήλ Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τράντα Ιωάννα Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Καμκούτης Θωμάς Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Κουκόλη Σοφία Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τέτος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Παπαδημητρίου Ζήνων Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Μανώλας Αριστείδης Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Γκαμπράνη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ. Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

 

Κύλιση προς τα επάνω