Δημοτικό Συμβούλιο

Στεργίου Μανώλης Δήμαρχος  
Μαλλού Βάια Πρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Θεοχαροπούλου Ελευθερία Αντιπρόεδρος Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος  Μείζονος Αντιπολίτευσης
Τράντα Ιωάννα Γραμματέας Δ. Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Αχίλλας Γεώργιος Aντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Αγγέλης Δημήτριος Aντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τσιτσιόκας Νικόλαος Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Εμμανουήλ Δημήτριος Αντιδήμαρχος, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Ζορζοβίλης Ζήνων Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τσέγκος Νικόλαος  Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Κουρτέλης Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Γκίκας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Καμκούτης Θωμάς Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Κουκόλη Σοφία Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Συμπολίτευσης
Τέτος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Παπαδημητρίου Ζήνων Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Μανώλας Αριστείδης Μέλος Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης
Γκαμπράνη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ. Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

 

Κύλιση προς τα επάνω