Γενικές υπηρεσίες

Καρακίτσιος Νίκος (Οδηγός)
Τηλ.: 2464350315
Email: nikoskarakitsios2304@gmail.com

Γκαμπράνης Κωνσταντίνος (Υπάλληλος Καθαριότητας)
Τηλ.: 2464350315

Μπιαλας Γεώργιος (Υπάλληλος Καθαριότητας)
Τηλ.: 2464350315
Email: annakapela26@gmail.com

Κύλιση προς τα επάνω