Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τιμήν της μνήμης του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Στην Κοζάνη σήμερα 06-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 ,το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018), την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-07-2022) και ύστερα από την αριθμ 19265/02-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτός ορίστηκε με την αριθμ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι: 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ 

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 26/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν όλα τα μέλη, τα οποία κλήθηκαν νόμιμα. Απών ήταν το μέλος κ. Τζιώτζης Απόστολος ο οποίος αναπληρώθηκε νόμιμα. 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν η κα Δαδαμόγια Αικατερίνη, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, η κα. Καλπάκη Βαϊα Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Χρέη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η υπάλληλος κα. Ευσταθιάδου Κυριακή. 

5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Απόφαση 187/23 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΙΑΛΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ 20328/06-02-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης το οποίο αναφέρει τα εξής: 

Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (κατά κόσμον Ιωάννης Ζηζιούλας, Καταφύγι Βελβεντού Κοζάνης, 10 Ιανουαρίου 1931-Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023) ήταν επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Έλληνες Ορθόδοξους θεολόγους. 

Γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1931 στο Καταφύγιο Κοζάνης. Ήταν μαθητής του μεγάλου Ρώσου ορθόδοξου θεολόγου π. Γεωργίου Φλορόφσκι. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και αναγορεύθηκε Μάγιστρος της Θεολογίας. Διετέλεσε καθηγητής δογματικής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και συστηματικής θεολογίας στα πανεπιστήμια Γλασκώβης (1973-1987), Θεσσαλονίκης (1984-1998), King’s College του Λονδίνου, Γρηγοριανού της Ρώμης και Γενεύης. 

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 14 Ιουνίου 1986 και Πρεσβύτερος στις 15 Ιουνίου 1986. Στις 22 Ιουνίου 1986 εξελέγη από τη Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Μητροπολίτης Περγάμου, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Αδραμυττηνού». Στις 3 Οκτωβρίου 2014 ανυψώθηκε σε Γέροντα Μητροπολίτη.

Το 1993 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 2002 διετέλεσε Πρόεδρός της, όντας ο πρώτος κληρικός Πρόεδρος.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Καταφύγι βρισκόταν συνήθως λίγες εβδομάδες για ξεκούραση.

Μας έκανε υπερήφανους καθώς το όνομά του ταξίδεψε στο πέρατα της οικουμένης και ο λόγος του αποτελεί πυξίδα για όλους μας σήμερα αλλά και για πολλές μελλοντικές γενεές.

Μετά την πληροφορία για την εκδημία του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη στις 2 Φεβρουαρίου 2023 και με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη του από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

Ζητείται η έγκριση δαπάνης ύψους 500,00 ευρώ με την οποία θα καλυφθούν ανάγκες του Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κοζάνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση του.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα, την έγκριση δαπάνης ύψους 500,00 ευρώ με την οποία θα καλυφθούν ανάγκες του Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κοζάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2.ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

6. ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

7. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

8. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 (Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

187 ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω